21 พฤศจิกายน 2550

ღ¸ข้อเสียของอินเตอร์เน็ต¸ღ

  • เป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่นำไปใช้ในทางที่ผิิดจึงก่อให้เกิดผลเสียตามมาในสังคม
  • ทำให้มีผู้ไม่หวังดีต้องการจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นซึ่งไม่สามารถเช็ดได้
  • ทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นก้าวร้าวและหมกมุ่นในกิจกรรมบางอย่างมากเกินไปจนเสียการเรียน
  • ทำให้เยาวชนขาดการสนใจด้านกีฬาหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเกมออนไลน์ และเว็บลามก
  • ทำให้ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนได้

  • อาจถูกหลอกถูกล่อลวงจากการแชท หรือ โฆษณาต่างๆ

  • มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ง่าย ซึ่งการส่งข้อมูลอาจถูกบุคคลอื่นนำไปใช้
  • ทำให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสได้ง่าย
  • ทำให้นอนดึกเสียสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: